Ukooku

Acura RL Altro, Anno 2015, KM 24000

6,990 €

Podaci o vozilu

  • Lokacija IT
  • Kilometri 24,000 km
  • Godina proizvodnje 2015
  • Gorivo gasoline